تقابل محور عمودی و افقی متخاصم در عرصه سوریه و پیروزی ایران بر آمریکا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، آکادمی مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (INNS) در مقاله‌ای به قلم اودی دیکل سرتیپ بازنشسته نیروی اطلاعات نظامی

ادامه