خاطرات یک شاعر ایرانی؛ دهه ۶۰، عصرهای گناباد و بهترین روزها با مهاجرین افغان پای کوره‌های آجرپزی

خبرنگار حوزه مهاجرین، خبرگزاری تسنیم: بعد از انتشار ۱۵ شماره از پرونده «افغانستانی‌ها و روایت یک لقمه نان حلال» و بیان روایت‌ها و حکایت‌های

ادامه