ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده آغاز شد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی

ادامه